Sõimerühm ja 3-4 aastaste rühm
07.00 - 08.45       laste vastuvõtmine, mängud, individuaalne töö lastega, infovahetus lastevanematega
08.45 - 09.05       hommikusöök
09.05 -10.30        lõimitud õppetegevused
10.50 - 11.50       õues viibimine
12.00 - 12.30       lõunasöök
12.30 - 15.00       lõunauinak
15.00 - 15.30       äratus, vaba tegevus, individuaalne töö lastega
15.45 - 16.05       õhtuoode
16.05 - 18.00       mängud õpitu kinnistamiseks-täiendamiseks, infovahetus lastevanematega, õues viibimine, laste koju saatmine

Aiaealiste lasterühmas (4.-7. a)
07.00 - 08.45       laste vastuvõtmine, mängud, individuaalne töö lastega, infovahetus lastevanematega
08.45 - 09.05       hommikusöök
09.05 - 10.40       lõimitud  õppetegevused
11.00 - 12.00       õues viibimine
12.15 – 12.40      lõunasöök
13.00 - 15.00       lõunauinak
15.00 - 15.30       äratus, vaba tegevus, individuaalne töö lastega
15.45 - 16.05       õhtuoode
16.15 - 18.00       mängud õpitu kinnistamiseks-täiendamiseks, loovtegevused, individuaalne töö lastega, infovahetus lastevanematega,  õues viibimine, laste koju saatmine