Teadaanne 13.03.2020.a.

Haljala Lasteaed Pesapuu töökorraldus ajaperioodil 16.-30.03.2020.a.                                                                                                     

Võttes aluseks Vabariigi Valitsuse korralduse 12. märts 2020.a. nr 76 „Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil“, Terviseameti ja Haridus- ja Teadusministeeriumi juhised COVID-19 haiguse leviku piiramiseks annan teada, et ajavahemikul 16.–30. märts 2020.a. mitte tuua Haljala lasteaeda lapsi,

  • kellel on nohu, köha, palavik, halb enesetunne, nõrk immuunsüsteem, kuulub riskigruppi;
  • kelle vanem(ad) ei käi tööl või hetkeolukorras töötavad kodukontorid;
  • kelle pere, pere üksikliige või suhtluses olev lähikondlane on naasnud viimase kahe nädala jooksul või naasmas välisreisilt.

Oma lapse lasteaias sööjate nimekirjast maha võtmisel andke rühma teada põhjus:

  • jääme koju ettevaatusabinõuna
  • oleme haiged
  • oleme olnud kontaktsed reisinutega

Lasteaeda tulevad lapsed, kelle vanematel ei ole reaalselt võimalik oma lapsi sellel perioodil kodus hoida ja pereliikmed ei ole olnud viimase kahe nädala jooksul kontaktsed reisilt naasnutega.

 

Järgneva kahe nädala jooksul ei toimu lasteaias õppe- ja huvitegevust, ujumist ning ühisüritusi.

 

Täpsemat infot viiruse ennetamiseks leiate Terviseameti kohulehelt.

Värskeimat infot lasteaia töökorralduse kohta saadame Teile Eliis-infosüsteemi kaudu.

 

Käitugem mõistlikult ja olgem hoitud!

 

Lugupidamisega

 

Riina Tamberg

direkor