• mille juured on meie esivanemad,
 • mille tüvi on meie maja,
 • kodukoht, kus tunneme end turvaliselt,
 • mille oksad on meie õpetajad, kes juhivad teadmisi,
 • mille õied on meie lapsed, kes rikastavad ja kaunistavad elu,
 • mille viljad valmivad koostöös aastate pärast,
 • mille seemneist algab järgmine eluring.

Haljalas avati lasteaed 02. novembril 1966.a. Võsu mnt 1 elumajas, mille ruumideks oli 4 korterit. Ruumid olid väikesed, kuid lusti ja tegemisi jagus küllaga. Lapsi oli 40, töötajaid 9, juhatajaks sai Alma Salm. Lasteaia toit toodi 3 korda päevas üldsööklast. Praeguse lasteaia vanem osa (Haljala Kiriku poolne) valmis 1972.a, kui Haljala Kolhoosi poolt ehitati 4 rühmaga lasteaiahoone 90-le lapsele. Nüüd oli kohapeal ka köök, arstikabinet, puidutuba ja metoodikakabinet. Maja jäi varsti kitsaks ja 1976.a sai lasteaed oma kasutusse 4-toalise korteri (Tallinna mnt 12-8), milles avati sõimerühm. 1985.a. valmis lasteaia juurdeehitus, mille tulemusena oli lasteaias nüüd 10 rühma, muusika- ja liikumissaal, bassein ja vajalikud tehnilised ruumid. Maja vanas osas alustasid tööd Haljala Keskkooli algklassid.

2011.a. lõppesid KOIT-kava projekti raames lasteaia hoone suuremahulised renoveerimistööd, mille tulemusena sai hoone korrastatud nii seest kui väljast. Olulisel määral laienes lasteaia õueala, luues suuremaid võimalusi õuesõppe ja – mängudeks ning samast aastast kannab lasteaed nimetust Haljala Lasteaed Pesapuu.

2023/24. õppeaasta teisest poolest tegutseb Haljala Lasteaed Pesapuu´s 10 rühma: 2 sõime, 6 aiarühma, 1 tasandusrühm, 1 väikerühm (loodud aprillis 2024.a). Lasteaia laste arengut toetab hooliv ja kvalifitseeritud personal. Vajaduspõhiselt toimivad lasteaia lastele bussisaatjaga liinid Aaspere ja Essu suundadel.

Tähtsamad daatumid

 • 02.11.1966 avati Haljala Lastepäevakodu
 • 1972.a. valmis 4-rühmaline lasteaiahoone
 • 1976.a. sai lasteaed oma kasutusse 4-toalise korteri sõimerühmale
 • 1985.a. valmis lasteaia juurdeehitus
 • 2001.a. „Tervist Edendav Lasteaed“
 • 2011.a. lõppes lasteaia renoveerimine
 • 2011.a. sai nimetuse Haljala Lasteaed Pesapuu
 • 2012.a. „Eesti kaunis kodu 2012“
 • 2015.a. „Tervist Edendav Töökoht“